Styrelse

Malvin Karlsson, ordförande
Disa Rytt, sekreterare
Emma Hartman
Mats Olofgörs
Anna Ridderstad

Suppleanter
Emma Löfströn
Lisa Rinnevuo