Mia Andrée


Adress: Flintbacken 2,3tr
Postadress: 118 42 Stockholm, Sverige
Mobiltelefon: 0704 56 11 95
Hemsida: miaandree.wordpress.com

Arbetet speglar det som intresserar mig för tillfället. På senare år handlar det om den speciella upplevelsen av vardagliga miljöer och saker. Jag prövar att koncentrera blicken på allt det vanliga omkring mig och upptäcker hur stimulerande det egentligen kan vara. Möjligheten, rikedomen och det ibland närmast magiska som kan upplevas i det enkla, det självklara och det som finns närmast till hands.