Lena Angel Carlsson


Mobiltelefon: 0705 30 46 71
E-post:

Balanspunkt

förhållande

se och synliggöra

lek

rörelse

livet i spänning mellan

lyfta, falla

vila

spänning mellan tillfälligheter, lek

och

det kontrollerade och preciserade